Výlet 2.A a 2.C do zámku Lešná

7. 6. 2018 Poučný školní výlet druhých tříd

Ve čtvrtek 7. 6. absolvovaly třídy 2.A a 2.C školní výlet do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Prošli jsme zámecký park a vyhledávali rostliny, o kterých jsme se učili v hodinách prvouky. Následně žáci absolvovali program Ze staré školy. Cílem bylo představit žákům prostředí školy v 19. století. Žáci si prohlédli, jak vypadala třída. Mohli si na chvíli vyzkoušet, v jaké atmosféře se děti tenkrát učily. Následovala cesta do Nového Jičína. Zde jsme si prohlédli renesanční náměstí a pochutnali na svačince. V informačním centru, jsme shlédli film, o výrobě klobouků. Různé modely si žáci následně mohli vyzkoušet a zjistit, který komu sluší. Prohlédli jsme si interaktivní výstavu věnovanou době generála Laudona. Počasí nám přálo. V pořádku a plní zážitků jsme se vrátili domů.

třídní učitelky: Jana Šindelová, Markéta Uhrová