Den otevřených dveří 2019

Škola veřejnosti otevřená

Ve středu 20. 3. 2019 se na naší škole konal Den otevřených dveří. Dopoledne mohli navštívit výuku rodiče, rodinní příslušníci, rodiče budoucích prvňáčků i širší veřejnost.

V odpoledních hodinách byla možnost prohlédnout si prostory naší školy. Pan ředitel a dvě děvčata z 8. třídy byli k dispozici všem, kteří měli zájem, prováděli je po škole, odpovídali na dotazy.

Pro předškoláky – budoucí prvňáčky byl připravený bohatý program. Nejprve shlédli v aule anglickou pohádku o Červené Karkulce, kterou si připravili žáci 6. A s paní učitelkou Lídou Glogerovou a panem učitelem Radkem Musiolem. Poté se děti rozdělily do tříd, kde měli tzv. přípravku pro předškoláky – pracovali s pracovními listy, zkoušeli počítat, poznávat písmenka, seznamovali se s prostředím školy a zjišťovali, jaké to bude, od září sedět ve školních lavicích.

Žáci 8., 9. tříd si během odpoledne rozdělili děti a navštívili s nimi 4 připravená stanoviště:

1. Hra s písmenky, tvary

2. Přiřazování stínů a omalovánka na počítači

3. Pohádky – ve školní knihovně

4. Bavíme se angličtinou

Na každém stanovišti si paní učitelky připravily pro děti úkoly a za jejich splnění dostaly razítko. Poté byly odměněny. Rodičům mohly ukázat, jak se jim dařilo. Zároveň jsme je pozvali k zápisu.

Všichni zúčastnění mohli navštívit a podívat se, jak fungují některé naše kroužky – keramický, v tělocvičně probíhal kroužek florbalu, sportovních her a ukázka korfbalu.

Odpoledne uteklo rychle, byla příjemná atmosféra, nejen děti odcházely spokojeny.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne.

Za pedagogy Mgr. Lenka Travinská, Mgr. Lenka Zaorálková

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A