Jazykové certifikáty Cambridge

Červen 2019 Slavnostní předávání mezinárodních certifikátů z angličtiny

Naše škola se zaměřuje na výuku anglického jazyka, a proto děti podporujeme a motivujeme, aby se angličtině intenzivně věnovaly už od mala. Díky vysokému počtu úspěšných uchazečů o mezinárodní zkoušku se od letošního roku stáváme Oficiálním přípravným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge. V naší škole se tak učíme podle mezinárodně uznávaných učebních materiálů, které rozvíjejí všechny jazykové kompentence, tedy poslech, mluvený projev, čtení i psaní. Děti se učí to, co budou při cizojazyčné komunikaci v životě opravdu potřebovat. Mezinárodní zkoušky Cambridge přesně toto odrážejí. Přirozeně děti motivují, aby dosahovaly stále lepších výsledků. Navíc také připravují na současný způsob testování cizího jazyka, na který později narazí, třeba u maturitní zkoušky nebo pracovního pohovoru do mezinárodní firmy. Jazykové zkoušky Cambridge mohou Vaše děti skládat přímo u nás ve škole. 

Dnešní den byl slavnostním ukončením naší celoroční práce. 38 žáků si tak mohlo převzít mezinárodní jazykový certifikát. Plný počet bodů získali následující žáci 4. tříd: Marek Foldyna, Barbora Foldynová, Petr Lembas, Samuel Nagy, David Poledník, Zuzana Safarjanová, Krasík Spasov, Eliška Turčíková, Jan Vrtaník, Markéta Chomová a Pavol Kminiak a tito žáci z 5. tříd: Dominika Buttová, Sarah Grednerová, Alex Malaczynski, Kryštof Mokryš, Emma Navrátilová a Antonín Pail.

Další úspěšní žáci byli: Vojtěch Prokop, Filip Urban, Antonín Halík, Ema Juřeníková, Tereza Puchelová, Roman Pompe, Viktorie Pyšová, Tereza Maňková (4.třídy), dále pak Mirka Kološová, Matyáš Sněhota, Jan Glumbík, Michaela Lišková, Aneta Odkorková, Ondřej Šimek, Zdeněk Šlachta, Petr Veleba, Robin Buchal, Aneta Luzarová, Kateřina Kovalčíková, Lucie Valentová, Jana Glumbíková (5.třídy).

V rámci dalšího zkvalitňování výuky jsme si připravili několik novinek pro příští školní rok - rozšíření výuky anglického jazyka na 2. stupni, odpolední přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám KET a PET a pravidelné konverzační hodiny s rodilým mluvčím.