15 10. 2019 Bádání ve Světě techniky

V úterý 15. října 2019 se vypravila třída 4. B do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic na vzdělávací program Proč? Svět v otázkách a odpovědích.

V expozicích Světa techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou otázku z různých oborů lidského vědění. Cílem modulu bylo vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují.

Během modulu se děti vžily do role vědců, kteří bádají. Následně se na krátkou chvíli staly také reportéry, kteří o svým zjištěních informují ostatní. Tento program u dětí rozvíjí schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol. Naše děti bádaly v oborech gastronomie, dendrologie, anatomie a zoologie. Svého úkolu se zhostily opravdu výtečně - jejich reportáže byly velmi zdařilé.

Po tomto vzdělávacím programu si děti mohly ještě procházet další expozice a vyzkoušet si nejrůznější interaktivní exponáty. Také jsme shlédli 3D film o oceánech, který děti seznámil se zajímavými fakty, ale také poukázal na problém globálního oteplování.

Mgr. Hýlová Vladimíra

pros
16

Mezitřídní turnaj ve vybíjené 5.ABCD (tělocvična M8)

pros
17

Dopolední bruslení 9.AB (Masarykovo náměstí)

pros
17

Svět techniky 5. A

pros
19

Vánoční laťka (soutěž ve skoku do výšky na ZŠ Srbská)

ledn
07

Olympiáda NJ

ledn
14

Třídní schůzky (konzultace)

ledn
14

8:30 h Divadlo loutek 5. AB, 6. ABC

ledn
16

Okresní kolo Dějepisné olympiády