Jazykové zkoušky Cambridge

Zkouškový den Cambridge.

80 žáků naší školy se v sobotu 27. června zúčastnilo mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge. Žáci, kteří již v pátek dostali svá vysvědčení, se den poté vrátili opět do školy, aby předvedli, co v angličtině umí a co se za letošní rok naučili. Mnozí z nich již zkoušky v loňském školním roce absolvovali a mohli si proto tentokrát troufnout na vyšší úroveň. Mezinárodní jazykový test, který se skládá ze čtyř částí – čtení, psaní, poslech a mluvený projev, prověřil žáky od 4. až po 9. třídy, a to v celkem 4 jazykových úrovních. Mluvený projev představuje cizojazyčnou komunikaci s certifikovaným zkoušejícím, u zkoušek vyšších úrovní se pak jedná o pohovor s rodilým mluvčím. Úspěšní kandidáti se stanou nositeli mezinárodního jazykového certifikátu, který dokládá dosažení úrovně jejich angličtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Novinkou letošního roku byly jazykové zkoušky na počítačích. Naše počítačová laboratoř, kterou jsme pro tyto účely připravili a vybavili, byla propojena se systémem Cambridge, který umožňuje zadávání a vykonání celé zkoušky online. Během dnešního zkouškového dne jsme tak měli jednu skupinu, která již zkoušku skládala plně elektronicky. V příštím školním roce tedy budeme mít tuto variantu zkoušky k dispozici pro starší žáky z 2. stupně.

Jsme moc rádi, že se nám i v letošním turbulentním školním roce podařilo naše žáky připravit na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Velké poděkování patří vyučujícím i žákům, kteří to nevzdali a s výukou a přípravou v rámci distančním výuky pokračovali. Ten největší dík však patří Vám, rodičům, kteří jste byli po celou dobu svým dětem oporou, podporovali jste je a motivovali. Společně jsme to zvládli a letošní prázdniny a dovolenou si všichni opravdu zasloužíme.

Přejeme Vám pevné zdraví a příjemné letní prázdniny!

Za tým učitelů naší školy

Mgr. Radek Musiol

 

dubn
22

Knihovna 6.A

dubn
22

22. - 24. 4. Exkurze Památky UNESCO, Vysočina (pro přihlášené)

dubn
23

OZO: Centrum odpadové výchovy 3.A

dubn
24

24. - 26. 4. Výjezd ZŠ a MŠ Valašské Klobouky

dubn
25

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 5. až 9. ročník

dubn
29

DOV: Kouzelný oxid 1.A

květ
02

Planetárium: 3.A, 2.C

květ
09

Fotografování tříd