Zvládli jsme to společně! Díky Vám!!!

Ohlédnutí za distanční výukou v době uzavření škol

V březnu letošního roku jsme se všichni náhle ocitli v nové neznámé situaci. Plni obav z možných zdravotních obtíží jsme byli ochromeni, tak jako celá republika, přesto jsme věděli, že nemůžeme zcela zastavit běžící školní rok. Děti by to možná uvítaly, ale my – učitelé a vy – rodiče, zodpovědní za výchovu a vzdělání našich dětí, jsme věděli, že se k danému stavu musíme postavit čelem.

Začali jsme hledat nejpřístupnější způsoby distanční výuky. Každý vyučující volil tu nejlepší možnou cestu, jak dětem přiblížit nové učivo i jak pomoci s opakováním probraného. Vytvářeli jsme pracovní listy, kvízy, vyhledávali nejvhodnější názorná videa i odkazy na procvičování na internetu, tvořili vlastní nahrávky, komunikovali jednotlivě s dětmi i rodiči prostřednictvím e-mailu, Bakaláře i Edookitu.

Od poloviny dubna jsme rozjeli výuku online přes Microsoft Teams. Zkušenosti s tímto jsme neměli téměř nikdo, zpočátku chyběla i technická podpora, ale je obdivuhodné, jak rychle se zorientovali nejen učitelé, ale i valná většina žáků 2. stupně. A tak jsme začali nejdříve s výukou angličtiny, matematiky, českého jazyka a postupně i druhého cizího jazyka, v 9. A i dějepisu a fyziky a také s třídnickými hodinami. Dokonce probíhaly i přípravné kurzy s rodilým mluvčím pro jazykové zkoušky Cambridge z angličtiny, které se budou v naší škole konat 27. června. Přes počáteční obtíže, které nastávaly na obou stranách (u učitelů i žáků), jsme se zdárně přenesli a stali se pokročilými uživateli „Teamsů“. Při výuce matematiky byly velkým pomocníkem nové grafické tablety, které pomohly při probírání rovnic a geometrie. Dětem tak mohlo být mnohé učivo vysvětleno téměř jako ve škole a hlavně jsme mohli hned a bezprostředně komunikovat. Není to ideální. Osobní kontakt nic nenahradí, ale v dané situaci to bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat.

Od 11. května jsme intenzivně 3x týdně připravovali ve škole skupiny žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z ČJ a M a současně pokračovali v online výuce dalších předmětů.

Po prvních úspěších online výuky na 2. stupni se v druhé polovině dubna (tam, kde to s pomocí rodičů bylo možné) začaly postupně přidávat další třídy ze stupně prvního, a to napříč ročníky od prvních až po páté. Hlavním cílem pro nás bylo ulehčit rodičům a pomoci jim zvládnout úskalí distanční výuky a také udržet kontakt s dětmi a rozptýlit je, aby nebyly smutné, že nemohou chodit do školy.

V uplynulých měsících nám uteklo mnoho společných aktivit – Den dětí, zápis prvňáčků, školní exkurze a výlety. Setkávání přes „Teams“ nám však kromě výuky umožnilo pravidelně komunikovat a udržet tak důležité vztahy ve třídě.

Obrovské ocenění a dík patří všem žákům, kteří nepolevili, postavili se zpříma novému způsobu výuky a zodpovědně a včas plnili své úkoly. Mnozí se naučili ovládat své počítače i telefony na mnohem vyšší úrovni a zvýšili si svou počítačovou gramotnost. Ale hlavně se naučili být samostatní a zodpovědní za svou práci.

Ten největší dík však patří Vám, rodičům, kteří jste byli po celou dobu svým dětem oporou i rádci, podporovali jste je, motivovali, nastavovali jim hranice i organizovali čas, někdy jste je možná museli i popostrčit. Nevzdali jste to a za to Vám děkujeme.

Přejeme všem pevné zdraví a hlavně zasloužené příjemné prázdniny.

Za tým učitelů naší školy

Mgr. Anna Surmová

pondělí 08.05.2023
středa 02.11.2022
črvn
09

Dopravní hřiště 5.A

črvn
09

Den s informatikou 8.B

črvn
12

Školní výlet Praha 9.C

črvn
12

Školní výlet Štramberk 6.AC

črvn
12

Dopravní hřiště 4.B

črvn
12

Výlet Vysoké Tatry 5.AB

črvn
13

Dopravní hřiště 4.C

črvn
13

Výlet Vysoké Tatry 5.AB návrat