Zvládli jsme to společně! Díky Vám!!!

Ohlédnutí za distanční výukou v době uzavření škol

V březnu letošního roku jsme se všichni náhle ocitli v nové neznámé situaci. Plni obav z možných zdravotních obtíží jsme byli ochromeni, tak jako celá republika, přesto jsme věděli, že nemůžeme zcela zastavit běžící školní rok. Děti by to možná uvítaly, ale my – učitelé a vy – rodiče, zodpovědní za výchovu a vzdělání našich dětí, jsme věděli, že se k danému stavu musíme postavit čelem.

Začali jsme hledat nejpřístupnější způsoby distanční výuky. Každý vyučující volil tu nejlepší možnou cestu, jak dětem přiblížit nové učivo i jak pomoci s opakováním probraného. Vytvářeli jsme pracovní listy, kvízy, vyhledávali nejvhodnější názorná videa i odkazy na procvičování na internetu, tvořili vlastní nahrávky, komunikovali jednotlivě s dětmi i rodiči prostřednictvím e-mailu, Bakaláře i Edookitu.

Od poloviny dubna jsme rozjeli výuku online přes Microsoft Teams. Zkušenosti s tímto jsme neměli téměř nikdo, zpočátku chyběla i technická podpora, ale je obdivuhodné, jak rychle se zorientovali nejen učitelé, ale i valná většina žáků 2. stupně. A tak jsme začali nejdříve s výukou angličtiny, matematiky, českého jazyka a postupně i druhého cizího jazyka, v 9. A i dějepisu a fyziky a také s třídnickými hodinami. Dokonce probíhaly i přípravné kurzy s rodilým mluvčím pro jazykové zkoušky Cambridge z angličtiny, které se budou v naší škole konat 27. června. Přes počáteční obtíže, které nastávaly na obou stranách (u učitelů i žáků), jsme se zdárně přenesli a stali se pokročilými uživateli „Teamsů“. Při výuce matematiky byly velkým pomocníkem nové grafické tablety, které pomohly při probírání rovnic a geometrie. Dětem tak mohlo být mnohé učivo vysvětleno téměř jako ve škole a hlavně jsme mohli hned a bezprostředně komunikovat. Není to ideální. Osobní kontakt nic nenahradí, ale v dané situaci to bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat.

Od 11. května jsme intenzivně 3x týdně připravovali ve škole skupiny žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z ČJ a M a současně pokračovali v online výuce dalších předmětů.

Po prvních úspěších online výuky na 2. stupni se v druhé polovině dubna (tam, kde to s pomocí rodičů bylo možné) začaly postupně přidávat další třídy ze stupně prvního, a to napříč ročníky od prvních až po páté. Hlavním cílem pro nás bylo ulehčit rodičům a pomoci jim zvládnout úskalí distanční výuky a také udržet kontakt s dětmi a rozptýlit je, aby nebyly smutné, že nemohou chodit do školy.

V uplynulých měsících nám uteklo mnoho společných aktivit – Den dětí, zápis prvňáčků, školní exkurze a výlety. Setkávání přes „Teams“ nám však kromě výuky umožnilo pravidelně komunikovat a udržet tak důležité vztahy ve třídě.

Obrovské ocenění a dík patří všem žákům, kteří nepolevili, postavili se zpříma novému způsobu výuky a zodpovědně a včas plnili své úkoly. Mnozí se naučili ovládat své počítače i telefony na mnohem vyšší úrovni a zvýšili si svou počítačovou gramotnost. Ale hlavně se naučili být samostatní a zodpovědní za svou práci.

Ten největší dík však patří Vám, rodičům, kteří jste byli po celou dobu svým dětem oporou i rádci, podporovali jste je, motivovali, nastavovali jim hranice i organizovali čas, někdy jste je možná museli i popostrčit. Nevzdali jste to a za to Vám děkujeme.

Přejeme všem pevné zdraví a hlavně zasloužené příjemné prázdniny.

Za tým učitelů naší školy

Mgr. Anna Surmová

květ
27

Dopravní hřiště 4.B

květ
27

Exkurze Dukovany (pro přihlášené)

květ
30
květ
31

DOV: Kouzelný oxid 1. A

črvn
03

3. - 4. Exkurze Praha (pro přihlášené)