V pondělí 7. června 2021 proběhly u nás ve škole jazykové zkoušky Cambridge. Již čtvrtým rokem mají naši žáci možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka. Před zkouškami probíhají celoročně intenzivní jazykové kurzy, které mají za cíl žáky připravit co nejlépe na zkoušku.

V letošním školním roce většina hodin probíhala online přes MS Teams. S našimi žáky po celou dobu přípravy hodně pracoval a konverzoval rodilý mluvčí z Velké Británie. I přes ztížené podmínky jsme na zkoušky připravili 85 žáků v pěti jazykových úrovních. Nejvyšší dosaženou jazykovou úrovní byla zkouška B1 Preliminary, kterou naši žáci skládali v plně elektronické podobě ve školní počítačové učebně. Příští rok plánujeme pro naše žáky nově zkoušku FCE.

Tímto děkujeme svým žákům za vytrvalost, motivaci, píli a aktivní přístup po celou dobu přípravy na jazykové zkoušky. Jsme na vás pyšní a těšíme se, co nám přinese příští školní rok.

list
09

Třídní schůzky 1. - 9. ročník

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B