Web bývalého pracoviště Mitušova 8

Fungování budovy Mitušova 8 bylo ukončeno

2. září 1966 byla ZŠ Mitušova 8 slavnostně otevřena.

30. června 2021 se v budově odloučeného pracoviště Mitušova 8 zastavil čas. Žáci posledních čtyř tříd, z toho dvou devátých ročníků (9. B a 9. C), se rozloučily s místem, které navštěvovali od 1. třídy. Nábytek byl přestěhován, třídy, kabinety i sborovna s kanceláří vyprázdněny.  Vzpomínky těch, kteří zde pracovali, spolupracovali, učili se, ale zůstanou.

Webové stránky ZŠ Mitušova 8 byly se svolením pana ředitele umístěny pod web M16. Bývalí žáci tak mohou nahlédnout do historie akcí či třídních fotografií od školního roku 2007/2008 až do posledních chvil, stejně tak jako do fotografií mateřské školy MŠ Mitušova 6 z let 2008-2016. 

Stránky se nacházejí TADY. Níže najdete fotografie z konce tohoto školního roku.

Od 1. 9. 2021 se tak budeme už všichni potkávat na hlavní budově M16.

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

Pyžamový den

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B

dubn
25

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 8 -14h