Web bývalého pracoviště Mitušova 8

Fungování budovy Mitušova 8 bylo ukončeno

2. září 1966 byla ZŠ Mitušova 8 slavnostně otevřena.

30. června 2021 se v budově odloučeného pracoviště Mitušova 8 zastavil čas. Žáci posledních čtyř tříd, z toho dvou devátých ročníků (9. B a 9. C), se rozloučily s místem, které navštěvovali od 1. třídy. Nábytek byl přestěhován, třídy, kabinety i sborovna s kanceláří vyprázdněny.  Vzpomínky těch, kteří zde pracovali, spolupracovali, učili se, ale zůstanou.

Webové stránky ZŠ Mitušova 8 byly se svolením pana ředitele umístěny pod web M16. Bývalí žáci tak mohou nahlédnout do historie akcí či třídních fotografií od školního roku 2007/2008 až do posledních chvil, stejně tak jako do fotografií mateřské školy MŠ Mitušova 6 z let 2008-2016. 

Stránky se nacházejí TADY. Níže najdete fotografie z konce tohoto školního roku.

Od 1. 9. 2021 se tak budeme už všichni potkávat na hlavní budově M16.

list
28

Vánoční fotografování

pros
01

Exkurze Job air technic Mošnov (výběr žáků 9.ABC)

pros
19

8 h Knihovna Malý princ 8.B

ledn
19

Okresní kolo Dějepisné olympiády

ledn
23

Ozdravný pobyt s výukou lyžování I. stupeň (do 27.1.2022)

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Knihovna 5.A