7.B se těší na Vánoce

Žáci 7. B přivolávají Vánoce - pečou perníčky, nasávají sladkou medovou vůni i předvánoční atmosféru.

čtvrtek 30.11.2023
úterý 28.11.2023
neděle 26.11.2023
pros
05

Předškoláci z MŠ 6 v 2.ABC

pros
06

Vánoční fotografování

pros
06

Mikulášská nadílka

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B