Ježečci 1.A

Do listí se zahrabal, stočil se a spal a spal. Tvorba prvňáčků ve výtvarné výchově. ????????

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B