Pasování prvňáčků na písaře 1.B

V 1.B nastal důležitý den - děti čekalo tzv. "pasování na písaře". Za krásné psaní tužkou jim bylo oficiálně povoleno psát perem. Po samotném pokleknutí a pasování byla dětem předána pasovací listina. Děti také svým podpisem stvrdily, že do písanky budou psát úhledně a čitelně. Všem dětem gratulujeme :-)