Soutěž Hrajeme si s Merkurem

V průběhu září 2021 proběhlo na ZŠ a MŠ Volgogradská v Ostravě Zábřehu městské kolo soutěže Hrajeme si s Merkurem.

Žáci sestavili pod vedením Mgr. Rostislava Hrušky náročný model stíhacího letadla ze stavebnice Merkur 4. Soutěžilo celkem 22 žáků ze čtyř základních škol, kteří pracovali ve dvojicích (ZŠ Volgogradská 6B, ZŠ Mitušova 16, ZŠ A. Kučery 20, ZŠ Jugoslávská 23).

Na sestavení modelu měli žáci čtyři vyučovací hodiny. Zručnější žáci to stihli dříve. Hodnotila se především kvalita montáže. Celková doba montáže rozhodovala při rovnosti bodů. Porotu tvořili učitelé pracovních činností a odborníci z praxe.

Z naší školy byly vyslány 3 dvojice. Hasala Erik, Hořínek Jaroslav se umístili na 3. místě, Fridrich Jan, Heger Denis z 5. A na 7. místě a Tomáš Krištof, Petřek Michal z 5. B na 11. místě. Gratulujeme.

Nejlepších jedenáct dvojic bylo ohodnoceno věcnými cenami. Soutěže se zúčastnily i dvě dívky, které se svou pečlivostí vyrovnali chlapcům. Soutěž, která je součásti celoročního projektu Technická dovednost, podpořily dotace MMO.

sobota 18.03.2023
pátek 17.03.2023
čtvrtek 16.03.2023
břez
24

8 h VŠB – neživá příroda 3.A

břez
27

Krajské kolo dějepisné olympiády: třídy 6.A, 7.AB, 8.ABC Kino Luna

dubn
03

Dopravní hřiště 3.C

dubn
14

Knihovna 2.C

dubn
20

Zkoušky Cambridge

dubn
20

Badminton Fajne 3.A