Dolní oblast Vítkovic a stavění města 7.A

7.A se zúčastnila nejen prohlídky expozice Velkého světa techniky, ale také programu "Stavíme město", kde si v roli projektantů a architektů jedno zkusili navrhnout.

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A