Exkurze do jOB Air Technic a.s. v Mošnově 2022

První prosincový den navštívili naši deváťáci, v souvislosti s odpovědnou volbou budoucí profese, společnost JOB AIR Technic a.s. v Mošnově, která se zabývá údržbou letadel mnoha typů a technicky výcvikovými programy na těchto typech letadel. Výstavbou nového hangáru pro údržbu letadel v roce 2006 a svou expanzí na trhu se společnost stala jedním z největších servisních středisek letounů ve střední Evropě.

Žáci se seznámili nejen s různými typy letadel a pracovním prostředím, ve kterém probíhá jejich údržba, ale také získali informace o různých pracovních pozicích, které se ve společnosti uplatní, možnostech kariérního růstu, uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

Mgr. Celtová Dagmar, výchovný a kariérový poradce

čtvrtek 30.11.2023
úterý 28.11.2023
neděle 26.11.2023
pros
05

Předškoláci z MŠ 6 v 2.ABC

pros
06

Vánoční fotografování

pros
06

Mikulášská nadílka

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B