Návštěva krmelce 3.A

únor 2023

Jak vypadá příroda v zimě? V rámci prvouky podnikla naše třída procházku k výukovému areálu Bělský les. Bažanti a další ptáci ve voliérách Lesní školy se mají v zimě moc dobře. My ale nezapomínáme na lesní zvířátka, která potřebují v zimním období naši pomoc. Dostala od nás plno dobrot. Odměnou nám bylo pozorování ptáků, kteří hned přilétali na hostinu.

Třída 3.A