Návštěva krmelce 3.A

únor 2023

Jak vypadá příroda v zimě? V rámci prvouky podnikla naše třída procházku k výukovému areálu Bělský les. Bažanti a další ptáci ve voliérách Lesní školy se mají v zimě moc dobře. My ale nezapomínáme na lesní zvířátka, která potřebují v zimním období naši pomoc. Dostala od nás plno dobrot. Odměnou nám bylo pozorování ptáků, kteří hned přilétali na hostinu.

Třída 3.A

čtvrtek 30.11.2023
úterý 28.11.2023
neděle 26.11.2023
pros
05

Předškoláci z MŠ 6 v 2.ABC

pros
06

Vánoční fotografování

pros
06

Mikulášská nadílka

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B