Recitační soutěž 6. ročníků 2023

15. 5. 2023

V pondělí 15. 5. 2023 se konala recitační soutěž 6. ročníků pod odborným dohledem paní učitelek českého jazyka. Všem účinkujícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme ????.

Veronice Slavíkové z 6.B za 1. místo, Karolíně Dudové z 6.A za stříbrné umístění a Nelle Přecechtělové z 6.C za 3. medailovou pozici. 

čtvrtek 30.11.2023
úterý 28.11.2023
neděle 26.11.2023
pros
05

Předškoláci z MŠ 6 v 2.ABC

pros
06

Vánoční fotografování

pros
06

Mikulášská nadílka

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B