Den Země 3.A 2024

Třeťáci z 3.A vyrazili do Bělského lesa, aby se vydováděli při soutěžích a ekodílnách připravených v rámci Dne Země.