Deváťáci patrony prvňáčků 2023

V úterý 10. 10. 2023 proběhla v aule školy krásná akce. Prvňáčci hromadně odříkali básničku žákům devátých tříd a každá devítka si pod svou záštitu vzala jednu první třídu. Zástupci devátých tříd prvňáčky přivítali, předali uvítací list (někteří i záložku do knížky) svému  malému kamarádovi. Společně si udělali fotografii a všichni se těší na další spolupráci, ať už v rámci Halloweenu či vánočních dílen.

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce