Obvodní kolo ve vybíjené 2024

V pátek 8. 3. 2024 se konalo obvodní kolo ve vybíjené pro 4. a 5. třídy. Naše družstvo sice do krajského kola nepostoupilo, ale všichni žáci prokázali velkou bojovnost a snahu. Všem patří velká pochvala.