Osvětim, Krakov 2024

Ke konci školního roku jsme ve velkém počtu navštívili na polském území temné místo, které je spjato s historií lidstva... Osvětim a Březinka žákům alespoň okrajově ukázala hrůzy spáchané v době 2. světové války. Všichni exkurzi sledovali v tichosti a s napětím. Náš výjezd jsme ukončili prohlídkou letního Krakova