Pythagoriáda 2023

Přestože ze strany tradičního pořadatele Pythagoriáda v letošním roce neproběhla, ve škole jsme uspořádali školní kolo, ve kterém žáci vyplňovali test z archivu. Soutěže se zúčastnilo 33 soutěžících z 6. - 9. ročníku. Vítězům blahopřejeme.

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce