Vycházka Ostravou 2024 5.B

Prošli jsme zajímavá místa v Ostravě. Vystoupili jsme na Stodolní, prošli k opraveným jatkám, k Polskému domu, do centra k Nove radnici, kde jsme se svezli paternostrem.

Pak jsme pokračovali kolem řeky do Slezska přes most Miloše Sýkory na Masarykovo náměstí, na Kuří rynek, k opravené Ostravici Textilia až k divadlu Antonína Dvořáka, kde jsme naše putování zakončili. Děti se během cesty dověděly spoustu historických zajímavostí o městě.