11.05.2021

Prezenční výuka od 17. 5. 2021: celý I. stupeň, 6.ABC a 9.ABC

04.05.2021

ZMĚNA! Od 10. 5. 2021 bude žákům na distanční výuce oběd vydán do jídlonosiče v době od 13:45 - 14 hodin vchodem od hřiště.