24. - 27. 6. změna organizace výuky (1. i 2. stupeň z důvodu veder do 11:40 h)

28. 6. vydávání vysvědčení, konec výuky v 8:45 hodin

12