Setkání s rodiči předškoláčků

Informační schůzky - abyste věděli vše potřebné.

Informační schůzka ohledně vzdělávání na naší škole za účasti vedení, vyučujících 1. tříd, zástupci vyučujících anglického jazyka a školní družiny proběhne v budovách mateřských škol v těchto dnech:

7. 2. 2023 od 15:30 hodin pro mateřskou školu MŠ Mitušova 90

8. 2. 2023 od 15:30 hodin pro mateřskou školu MŠ Mitušova 6

Dozvíte se informace týkající se zápisu do 1. třídy, odkladů, SPC, PPP, vybavení školy, školního vzdělávacího programu, školní družiny, výuky anglického jazyka, kroužků, akcí školy atd.

Srdečně zveme!

 

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Divadlo 2.ABC, 3.A, 4.A

únor
10

10 h Knihovna 5.A

únor
17

8 h Knihovna 6.C

únor
17

KD Akord: „Šakalí léta“ 8.ABC, 9.ABC

břez
01

Knihovna 3. C

břez
03

Hopsalín v tělocvičně 1.ABC, 2.ABC, 3.C