Proč se přihlásit k nám?

Co vám a vašemu předškolákovi nabízíme ...

ZŠ Mitušova – Kvalitní základy, na kterých může vaše dítě stavět

Kvalitní výuka angličtiny
Angličtinu učíme od první třídy v malých skupinkách podle dovedností dětí. Na škole máme rodilého mluvčího na plný úvazek, zaměřujeme se na praktické používání jazyka a výuka některých předmětů probíhá částečně v angličtině. Více info k angličtině zde

Třídy s rozšířenou výukou angličtiny
Otevíráme třídy pro žáky, kteří mají větší jazykový cit. Studují ve skupince stejně nadaných žáků a díky tomu mohou plně rozvíjet svůj talent.

Jazykové zkoušky Cambridge přímo ve škole
Žáky připravujeme na mezinárodně platné jazykové zkoušky Cambridge. Zkoušky je možné skládat přímo ve škole – každý rok je úspěšně zvládá složit přes 80 žáků.

Inovativní technologie ve výuce
Jdeme s dobou a udržujeme vybavení školy moderní. Žáci mají k dispozici IT učebnu, mobilní tabletovou učebnu, pracují s 3D tiskárnami a robotickými stavebnicemi.

Podpora čtení a čtenářských strategií u žáků
Klademe důraz na aktivní čtenářství a rozvoj slovní zásoby. V hodinách českého jazyka učitelé organizují čtenářské dílny a mladší žáci mají také možnost navštěvovat odpolední čtenářské kroužky.

Kroužky pod jednou střechou
Máme širokou nabídku volnočasových aktivit pro naše žáky, a to ve spolupráci s profesionály v oboru - Základní umělecká škola Leoše Janáčka, 1. SC Tempish Vítkovice, 1. Judo Club Baník Ostrava, Basket Ostrava, Atletika Ostrava, Krokodýl, Věda Nás baví, Šachový svaz České republiky. Nabídku neustále rozšiřujeme - aktuální nabídka zde

Návaznost na MŠ
Spolupracujeme se školkami Mitušova 6 a Mitušova 90. V rámci společných aktivit přijdou děti do kontaktu s prostředím školy i se svými budoucími spolužáky. Díky tomu je pro ně přechod do první třídy snazší.

Mimoškolní aktivity a výlety
Učíme se i mimo lavice, a proto pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, cyklovýlety, přírodovědné, zeměpisné a dějepisné exkurze a výlety, projektové dny a workshopy, navštěvujeme DOV Svět Techniky, VŠB Ostrava, Galerie Plato, Fajné dílny.

dubn
22

Knihovna 6.A

dubn
22

22. - 24. 4. Exkurze Památky UNESCO, Vysočina (pro přihlášené)

dubn
23

OZO: Centrum odpadové výchovy 3.A

dubn
24

24. - 26. 4. Výjezd ZŠ a MŠ Valašské Klobouky

dubn
25

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 5. až 9. ročník

dubn
29

DOV: Kouzelný oxid 1.A

květ
02

Planetárium: 3.A, 2.C

květ
09

Fotografování tříd