Zápis do 1. třídy

Už máte rozhodnuto, kde se bude Vaše dítě vzdělávat?

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis letos proběhne 4. a 5. dubna 2023. Týká se i rodičů, jejichž dítě mělo loni odklad školní docházky.

Rezervace termínu zapisu do první třídy provedete v objednávkovém systému, o kterém budete včas informováni. 

a) Pokud zapisujete dítě do 1. třídy, vyplňujete

PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU + ZÁPISNÍ LIST

+  Přikládáte kopii rodného listu dítěte

b) Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňujete

 ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

+  Přikládáte kopii rodného listu dítěte

Přihlášku k zápisu nebo Žádost o odklad najdete níže, nebo je společně vyplníme při zápisu ve škole. Nezapomeňte občanský průkaz a rodný list dítěte.

K odkladu dokládáte dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o odklad (vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře / klinického psychologa), a to nejpozději do 31. 5. 2023.

Těšíme se na Vás při zápisu.

Tým ZŠ Mitušova 16

 

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele novotny@zsmitusova16.cz

únor
21

Galerie Plato 6.A

únor
21

K-Trio: Kdo zná a umí… 8.B

únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti