Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 naše škola uvádí v budově Mitušova 16 do provozu nový informační systém Edookit. Ten má podpořit komunikaci mezi školou a rodinou, rodiče tak mohou být ihned informováni o hodnocení, chování i aktivitě svých dětí, docházce, plnění povinností apod.

V letošním školním roce 2018/2019 bude zavedena elektronická žákovská knížka (eŽK), od školního roku 2019/2020 také elektronická třídní kniha (eTK).

Přístup do eŽK budou mít všichni rodiče žáků od 1. – 9. ročníku. Pro správné fungování je nutné, abychom měli v systému zadanou vaši osobní platnou e-mailovou adresu. Tu prosím sdělte písemně na e-mail zástupce ředitele novotny@zsmitusova16.cz. Následně Vám budou vygenerovány přístupové údaje a zaslány na vámi udanou e-mailovou adresu i s odkazem pro nastavení hesla. Přístupové údaje k rodičovskému účtu nesdělujte svým dětem! Jejich vlastní přihlašovací jméno i heslo nastavíte sami v prostředí rodičovského portálu (Nastavení → Nastavení přístupu žáků) podle jednoduchého postupu.

Všichni se s novým systémem musíme postupně seznámit. Jak rodiče, učitelé, tak i žáci se budou učit s Edookitem pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody. Na stránkách naší školy www.zsmitusova16.cz je v části Základní škola vytvořena sekce Edookit, kde postupně najdete např. návod pro rodiče, možnosti instalace na mobilní zařízení atd.

V případě nejasností se můžete obrátit s dotazem na učitele či na technickou podporu (odkaz najdete v zápatí každé stránky rodičovského portálu).

Papírové žákovské knížky budou v 1. a 2. ročníku ponechány, rodiče budou Edookit využívat pro komunikaci s vyučujícími, nahlášení absence žáka třídnímu učiteli apod.

Ve 3. – 9. ročníku budou vyučující zadávat známky do eŽK pro tento školní rok 2018/2019 paralelně s klasickou papírovou žákovskou knížkou.

září
19

Drogy na prvním místě 8.A

září
19

Tvoříme ostravskou DNA 5.AB aula M16 nácvik

září
19

Podzimní ježkování 3.A

září
27

Fotografování 1. tříd

září
27

9 - 12 h Tvoříme ostravskou DNA 5.AB (Dolní oblast Vítkovic)

říjn
01

10 h Planeta Země 3000 (kino Luna) 7.A, 8.A

říjn
04

Exkurze Praha 5.B

říjn
15

8:30 h Svět techniky 4.B