Edookit

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 naše škola uvádí v budově Mitušova 16 do provozu nový informační systém Edookit. Ten má podpořit komunikaci mezi školou a rodinou, rodiče tak mohou být ihned informováni o hodnocení, chování i aktivitě svých dětí, docházce, plnění povinností apod.

V letošním školním roce 2018/2019 bude zavedena elektronická žákovská knížka (eŽK), od školního roku 2019/2020 také elektronická třídní kniha (eTK).

Přístup do eŽK budou mít všichni rodiče žáků od 1. – 9. ročníku. Pro správné fungování je nutné, abychom měli v systému zadanou vaši osobní platnou e-mailovou adresu. Tu prosím sdělte písemně na e-mail zástupce ředitele novotny@zsmitusova16.cz. Následně Vám budou vygenerovány přístupové údaje a zaslány na vámi udanou e-mailovou adresu i s odkazem pro nastavení hesla. Přístupové údaje k rodičovskému účtu nesdělujte svým dětem! Jejich vlastní přihlašovací jméno i heslo nastavíte sami v prostředí rodičovského portálu (Nastavení → Nastavení přístupu žáků) podle jednoduchého postupu.

Všichni se s novým systémem musíme postupně seznámit. Jak rodiče, učitelé, tak i žáci se budou učit s Edookitem pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody. Na stránkách naší školy www.zsmitusova16.cz je v části Základní škola vytvořena sekce Edookit, kde postupně najdete např. návod pro rodiče, možnosti instalace na mobilní zařízení atd.

V případě nejasností se můžete obrátit s dotazem na učitele či na technickou podporu (odkaz najdete v zápatí každé stránky rodičovského portálu).

Papírové žákovské knížky budou v 1. a 2. ročníku ponechány, rodiče budou Edookit využívat pro komunikaci s vyučujícími, nahlášení absence žáka třídnímu učiteli apod.

Ve 3. – 9. ročníku budou vyučující zadávat známky do eŽK pro tento školní rok 2018/2019 paralelně s klasickou papírovou žákovskou knížkou.