Historie školy

Přečtěte si o historii naší školy

Historie a současnost školy

     Naše základní škola přivítala své první žáky před 30 lety, 1. září 1979. Tehdy se škola otevřela žákům 1. - 6. třídy a s léty se rozrůstala až do dnešní podoby.

     Počátek práce v naší škole byl velmi těžký. Moderní, architektonicky neobvykle a velmi hezky řešená, stavba prošla v prvním roce své existence zatěžkávací zkouškou. Tehdy ještě nebyla v provozu druhá budova školy, a tak sloužila prostorná aula jako tělocvična a v místě dnešní sborovny byla jídelna s dováženou stravou. To se dnes už zdá neuvěřitelné.

     Od roku 1980 škola dostala dnešní podobu a v roce 1982 ji opustili první absolventi. Škola mívala vždy přes 500 žáků, v některých letech se počet blížil až k 700. V současné době má škola kolem 400 žáků.

     Bylo vybudováno mnoho odborných učeben – jazyková učebna, počítačová učebna,fyzikální a chemická učebna, dílny, hudebna, výtvarná učebna, tělocvična a v poslední době například „Zelená učebna“ na školní zahradě. Všechny třídy byly také vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, některé interaktivními tabulemi. V roce 2012 proběhla celková revitalizace školy.

     Chodby školy se staly prostorem, který je nejen estetickou galerií prací našich žáků a učitelů, ale také místem, kde se žáci mohou připravovat na vyučování, neboť na chodbách naleznou výukový materiál-například mapy, biologické nákresy, literární historii a další.   Krásný prostor auly se stal svědkem mnoha kulturních, zábavných i tělovýchovných akcí školy.

     Od roku 2004 jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, na kterou je zaměřen i náš školský vzdělávací program s názvem „Klíče ke světu“. Už v 1. třídě se žáci učí anglickému jazyku s jednohodinovou dotací týdně. V 7. třídě žákům přibude druhý cizí jazyk /francouzský, německý a ruský/ s dvouhodinovou dotací týdně. V dalších ročnících se hodinová dotace zvyšuje až na tři hodiny za týden. Zapojujeme se do mezinárodních projektů s využitím služeb eTwinningu, který nabízí bezpečné pracovní prostředí a široký výběr škol z celé Evropy pro vzájemnou spolupráci.

     Naše škola nikdy nezůstávala lhostejná k problematice ochrany životního prostředí. V roce 2000 jsme se zúčastnili nizozemsko-českého ekologického projektu Tulipán, od r. 1997 jsme spolupracovali s ekologickým sdružením Vita, jsme členy Klubu ekologické výchovy a M.R.K.V.E., dlouhodobě spolupracujeme se ZOO a sponzorujeme kočkodana Dianina, přispíváme na opuštěné pejsky, každoročně slavíme Den Země...Toto naše úsilí nám přineslo dvě ekologická ocenění- titul Ekologická škola města Ostravy z roku 2002 a titul Ekoškola ČR z roku 2005.

     Pořádáme pro žáky poznávací zájezd do Velké Británie, jehož cílem je poskytnout dětem možnost využít v praxi nabyté jazykové dovednosti. Vlastivědné exkurze do Prahy, Osvětimi aj. je zase blíže seznámí s naší historií. Sportovní vyžití jim pak nabízí lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz.

     Náš školský vzdělávací program se snaží o to, aby každý absolvent odcházel dostatečně připraven pro obor, který si zvolil, a aby se k nám s důvěrou vracel.  

Fotografie z dob minulých si můžete prohlédnout v galerii.

 Mgr. Renáta Sýkorová    

V Ostravě 2009                       


                                

črvn
19

Školní výlet 5. C

črvn
20

Školní výlet 5. C

črvn
20

Školní výlet 3.A

črvn
20

Školní výlet 9.C

črvn
20

Exkurze Vídeň pro přihlášené

črvn
21

Exkurze Vídeň pro přihlášené

črvn
26

SPŠ stavební , víceboj 8.AB

črvn
26

Exkurze Osvětim-Krakov 8., 9. r