Zkoušky Cambridge

Jazykové zkoušky Cambridge

  • jsme Oficiálním přípravným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge
  • každoročně připravujeme naše žáky na jazykové zkoušky Cambridge

V roce 2022 skládalo některou z Cambridge zkoušek 85 žáků naší školy, mezi nimi bylo  28 úspěšných držitelů certifikátů Cambridge na úrovni B1 (PET) a B2 (FCE). Žáky a rodiče při úhradě poplatku za zkoušku na úrovni B1 a B2 finančně podporuje škola díky magistrátnímu grantu města Ostravy.

Chcete vědět trochu více o jazykových zkouškách?

Dětské zkoušky YLE - Starters, Movers a Flyers jsou určeny převážně dětem na 1. stupni. Příprava na ně rozvíjí zábavnou formou potřebné jazykové dovednosti pro další studium, odbourávají strach z mluvení či poslechu a celkově pozitivně motivují k neustálému pokroku. Složením zkoušky se děti rovněž seznamují s moderní formou jazykového testování, se kterým se v životě určitě setkají.

B1 Preliminary (PET for Schools) je zkouška, která dokládá komunikativní znalost angličtiny. Jedná se o úroveň B1 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Žák se aktivně zapojuje do rozhovorů z každodenního života, rozumí delším monologům či souvislému výkladu a zvládne napsat kratší i delší texty (dopisy, emaily nebo krátké příběhy). 

FCE (B2 First for Schools) je celosvětově nejrozšířenější cambridgeská zkouška. Jedná se o úroveň B2 dle Evropského společného referenčního rámce pro jazyky. Žák přirozeně komunikuje s rodilými mluvčími, má velmi dobré vyjadřovací schopnosti, rozumí anglickým knihám, filmům či seriálům a zvládne napsat složitější literární útvary (novinový článek, essay nebo vyprávění). Tato úroveň slouží jako doklad pro studium na zahraničních školách i univerzitách.

 

črvn
07

Den s informatikou 8.C

črvn
08

Parlament mládeže Úmob Jih

črvn
08

Den s informatikou 8.A

črvn
08

Fun park Žirafa 2.B

črvn
09

Dopravní hřiště 5.A

črvn
09

Den s informatikou 8.B

črvn
12

Školní výlet Praha 9.C

črvn
12

Školní výlet Štramberk 6.AC