Poskytovatelé dotací

Sponzoři školy

 

Výsledek obrázku pro evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 22. 08. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši2 807 588,00 Kč příjemci

 

 

Statutární město Ostrava - oficiální portál města Ostravy | www.ostrava.cz  — Ostrava

Statutární město Ostrava poskytlo škole v rámci projektu "Digitální výuka na roku 2020" peněžní prostředky ve výši 80 000 Kč.

 

Výsledek obrázku pro evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 13. 08. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle
§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace
ve výši 1 628 158,00 příjemci

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Divadlo 2.ABC, 3.A, 4.A

únor
10

10 h Knihovna 5.A

únor
17

8 h Knihovna 6.C

únor
17

KD Akord: „Šakalí léta“ 8.ABC, 9.ABC

břez
01

Knihovna 3. C

břez
03

Hopsalín v tělocvičně 1.ABC, 2.ABC, 3.C