Poskytovatelé dotací

Sponzoři školy

 

dotace-z-npo 

V rámci dotace „3.2.2. Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky_2023“ jsme dostali 6 715 525 CZK

Výsledek obrázku pro evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 22. 08. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši2 807 588,00 Kč příjemci

Statutární město Ostrava - oficiální portál města Ostravy | www.ostrava.cz  — Ostrava

Statutární město Ostrava poskytlo škole v rámci projektu "Digitální výuka na roku 2020" peněžní prostředky ve výši 80 000 Kč.

Výsledek obrázku pro evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 13. 08. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle
§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace
ve výši 1 628 158,00 příjemci

čtvrtek 30.11.2023
úterý 28.11.2023
neděle 26.11.2023
pros
05

Předškoláci z MŠ 6 v 2.ABC

pros
06

Vánoční fotografování

pros
06

Mikulášská nadílka

břez
06

9 - 12 h Lesní škola, 5. A

dubn
17

9 - 12 h Lesní škola, 5.B