Poskytovatelé dotací

Sponzoři školy

 

dotace-z-npo 

V rámci dotace „3.2.2. Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky_2023“ jsme dostali 6 715 525 CZK

Výsledek obrázku pro evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 22. 08. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši2 807 588,00 Kč příjemci

Statutární město Ostrava - oficiální portál města Ostravy | www.ostrava.cz  — Ostrava

Statutární město Ostrava poskytlo škole v rámci projektu "Digitální výuka na roku 2020" peněžní prostředky ve výši 80 000 Kč.

Výsledek obrázku pro evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 13. 08. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle
§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace
ve výši 1 628 158,00 příjemci

črvn
17

Školní výlet 5.A

črvn
17

Školní výlet 6.B

črvn
17

Dopravní hřiště 5. C

črvn
19

Školní výlet 5. C

črvn
20

Školní výlet 5. C

črvn
20

Školní výlet 3.A

črvn
20

Školní výlet 9.C

črvn
20

Exkurze Vídeň pro přihlášené