eTwinning 2014/2015

Milí žáci, rodiče a přátelé školy. I v letošním školním roce se naše škola zapojuje do mezinárodních projektů pod záštitou eTwinningu - bezpečného webového prostředí pro mezinárodní projekty škol, které je centrálně řízeno z Bruselu a má svou pobočku i v Praze na Středisku zahraničních služeb.

Komunikačním jazykem projektů je angličtina, případně francouzština (a podle potřeby škol i další jazyky). Tyto projekty umožňují našim žákům, bez jakýchkoliv finančních nároků, navazovat mezinárodní přátelství formou dopisování si a práce na společných úkolech během celého školního roku - kdy obyvkle plníme přibližně 10 úkolů. Naše projekty získávají ocenění u nás i v zahraničí.

MAKE NEW EUROPEAN FRIENDS 2014-2015, PROJEKT TŘÍDY 6.A

V tomto školní roce jsme navázali na výbornou spolupráci z loňska a se stejnými partnery z Francie, Řecka, Itálie a Německa jsme založili nový projekt. Během celého školního roku jsme společně pracovali na následujících úkolech:

- přizvali jsme všechny zúčastněné žáky do pracovního prostředí Twinspace

- žáci si založili vlastní profily, aby si dále mohli dopisovat formou e-mailů s ostatními účastníky projektu a aktivně se účastnit zpracovávaných úkolů. 

- žáci tvořili VOKI postavičky či ANIMATED CHARACTERS, za které se "schovali", uvedli o sobě informace z profilu a úkolem ostatních účastníků bylo je najít podle shody s profilem

- v obdoví Vánoc a Nového roku jsme pracovali na několika aktivitách - 1) vytvořili jsme společné diskusní prostředí Padlet, kde děti sdílely informace o tom, jak se slaví Vánoce a Nový rok v jejich zemi; - 2) děti si psaly e-maily o vánočních zvycích v přidělených korespondenčních skupinách a pak také o tom, jaké dostali na Vánoce dárky; - 3) děti odpovídaly na několik otázek ohledně Vánoc, např. zda strojí stromeček, zda přiravují na Štědrovečerní večeři kapra a bram.salát

- žáci si psali e-maily o svých rodinách

- žáci si připravili prezentace o svých školách, takže jsme se dozvěděli, jak vypadají školy našich partnerů a jaké se učí předměty (německá škola , řecká škola )

- žáci se vyfotili a opět využili VOKI postavičky, aby za ně popsali, jak vypadají a žáci navzájem hádali, kdo se jak jmenuje a za kterou postavičkou se skrývá; své tipy si posílali e-mailem

- žáci společně tvořili zpravodajskou relaci o zajímavých tématech a událostech, které se jich dotýkají; každá skupina si připravila otázky ke své části zpravodajství a pak každý žák odpovídal na otázky všech týmů, čímž jsme si všichni ověřili, jak dobře rozumíme připraveným textům

- předposlední aktivitou byla tvorba společného příběhu OUR COMMON STORY, která měla pět kapitol; každá skupina/země vytvořila jednu kapitolu

- na závěr jsme využili opět aplikace Padlet a také AnswerGarden, abychom zhodnotili, jak se nám projekt líbil

Níže najdete přílohy k projektu 

 

 

sobota 18.03.2023
pátek 17.03.2023
čtvrtek 16.03.2023
břez
24

8 h VŠB – neživá příroda 3.A

břez
27

Krajské kolo dějepisné olympiády: třídy 6.A, 7.AB, 8.ABC Kino Luna

dubn
03

Dopravní hřiště 3.C

dubn
14

Knihovna 2.C

dubn
20

Zkoušky Cambridge

dubn
20

Badminton Fajne 3.A