Problematika šikany

Problematika šikany ve školách

Vážení rodiče a další návštěvníci webových stránek školy

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích diskutuje problematika šikany žáků na školách. V souvislosti s tím se hledají způsoby a navrhují řešení, jak šikaně předcházet, jak ji zjistit a jak existující problém vyřešit.

Nejúčinnější prostředek, jak se se šikanou vyrovnat, je těsná spolupráce mezi rodinou a školou, mezi rodiči a dětmi a mezi žáky a učiteli. S tím samozřejmě souvisí oznamovací povinnost každého občana našeho státu.

 • vyčleňte si čas na neformální rozhovor s Vašimi dětmi. Povídejte si o tom, co zažily ve škole, jak trávily svůj volný čas, jaké mají problémy, co je zajímá a baví apod.
 • sledujte chování Vašich dětí. Při jakékoliv výrazné změně se snažte přijít na to, proč ke změně došlo.
 • všímejte si toho, zda Vaše dítě nemá najednou vyšší materiální nároky (kapesné, zda Vám nebere peníze, zda nepotřebuje najednou větší svačiny, zda nepotřebuje stále nové školní potřeby apod.).
 • všímejte si toho, jak se chová Vaše dítě ráno, když má jít do školy. Nezměnily se výrazně jeho projevy (je smutné, brečí, má strach, má zažívací problémy apod.).
 • při jakémkoliv zjištění výrazné změny v chování Vašeho dítěte kontaktujte školu.
 • zjistíte-li při rozhovoru s Vašim dítětem, že ve škole probíhá šikana žáků, kontaktujte školu (i když se to přímo vašeho dítěte netýká).

Další prostředek vidím ve snížení agresivity žáků a vytváření kvalitních citových vztahů u vašich dětí.

 • zamyslete nad tím, jaké televizní pořady, jaké videofilmy vaše dítě sleduje. Jaké hry hraje na počítači. Neučí se vaše dítě brutalitě a odcizení právě z těchto prostředků.
 • zamyslete se nad tím, kolik času během dne trávíte s vaším dítětem při hře, rozhovoru příjemném pro vaše dítě, kolik času denně mu věnujete.
 • všimněte si co vaše dítě čte. Čtete vašim malým dětem pohádky před spaním. Pokuste se vytvořit intimní prostředí pro rozhor s vašim dítětem. Posaďte s k němu na postel a povídejte si.
 • snažte se při rozmluvě s dítětem a řešení problémů v rodině zdůraznit to, že každý člověk
  • má právo na svůj vlastní názor
  • má právo na slušné jednání a zacházení, ale zároveň povinnost slušně jednat
  • má svobodu jednání a chování, která však končí tam, kde začne omezovat druhého fyzicky i psychicky
 • vyjděte z toho, že každý člověk je nebo může být v nějaké pozitivní oblasti svého života úspěšný.
 • snažte se tuto oblast u vašeho dítěte podporovat, poukazovat na jeho nadání a snažit se, aby dosahoval co nejlepších výsledků. Nespokojovat se s podprůměrem, či průměrem z hlediska schopností dítěte.

Vážení rodiče

Naše škola vždy řešila a bude řešit projevy šikany. Není problém šikanu zastavit. Problém je šikanu zjistit a objasnit. Věřím tomu, že vzájemnou spoluprací bude náš společný postup proti tomuto negativnímu společenskému jevu daleko efektivnější ke spokojenosti Vašich dětí, Vás jako rodičů ale i nás pedagogů.

Kontakt na školu:
Tel.:  736 761 940
E-mail: pail@zsmitusova16.cz

črvn
17

Školní výlet 5.A

črvn
17

Školní výlet 6.B

črvn
17

Dopravní hřiště 5. C

črvn
19

Školní výlet 5. C

črvn
20

Školní výlet 5. C

črvn
20

Školní výlet 3.A

črvn
20

Školní výlet 9.C

črvn
20

Exkurze Vídeň pro přihlášené