Pracoviště Mitušova 8 archiv

Archiv webu odloučeného pracoviště: http://m8archiv.zsmitusova16.cz/

Fungování odloučeného pracoviště Mitušova 8 bylo ukončeno k 30. 6. 2021.

 

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B