Všichni žáci, kteří podali přihlášku na školní rok 2023/24 byli přijati.

Dobrý den, milí rodiče,

naším společným zájmem je bezpečnost našich dětí. Věnujte, prosím, pozornost této zprávě. Děkuji Jana Sikorová

4. září 2023

Ranní družina je v provozu od 6:00 do 17:00 h v oddělení SOVIČKA, oběd 11:00 – 12:00 h.

První vyučovací hodina končí v 8:45 hodin. Mohou nastat tyto situace:

  • Vaše dítě jde do školní družiny: p. uč. předá dítě do družiny.
  • Vaše dítě odchází domů: lísteček dítě předá třídní učitelce. V tom případě Vás prosíme o písemnou informaci, který den poprvé zůstane Vaše dítě v družině a způsob odchodu/doprovod nebo samo v…….. hodin.

nebo můžete poslat ZPRÁVU jako: odpověď na tuto zprávu Edookitem,

                                                         sms na tel: 736 761 932

                                                         nebo email: sdmitusova16@seznam.cz

Pro Zápisní lístky k vyplnění nechoďte, děti je dostanou domů ve školní družině.

Vstup pro prodej obědů je přes školní hřiště.

Kroužky v družině začnou od 18. 9. 2023

dubn
22

Knihovna 6.A

dubn
22

22. - 24. 4. Exkurze Památky UNESCO, Vysočina (pro přihlášené)

dubn
23

OZO: Centrum odpadové výchovy 3.A

dubn
24

24. - 26. 4. Výjezd ZŠ a MŠ Valašské Klobouky

dubn
25

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 5. až 9. ročník

dubn
29

DOV: Kouzelný oxid 1.A

květ
02

Planetárium: 3.A, 2.C

květ
09

Fotografování tříd