Provoz ŠD:   ráno 6:00 – 7:40 h, odpoledne  11:40 – 17:00 h. 

Celková kapacita školní družiny je 230 žáků, v ŠD Mitušova 16 je umístěno 8 oddělení. 

Školní družina je určena především pro žáky 1.- 5. ročníku ZŠ, a také pro žáky druhého stupně ZŠ. 

Snažíme se o to, aby žáci byli zařazeni do oddělení podle věku. V současné době naplňujeme oddělení do počtu 30 žáků v souladu s platnou školskou legislativou. 

Naše školní družina nabízí žákům možnost projevovat se jako samostatná osobnost. A to konkrétně při výběru zájmových činností, jichž nabízíme celou řadu. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které na naší škole provozují kroužky. V tom případě zajišťujeme přesuny dětí v určených časech. Žáci tak mají možnost účelně trávit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy nebo si jen tak vyzkoušet, co je baví. Žáci v tomto školním věku hledají, co je zajímá a sami se rozhodnou, v čem budou pokračovat.

Výhodou pro zaměstnané rodiče je, že žákům poskytujeme dostatečný výběr činností a o děti je postaráno celodenně. Rodičům odpadá povinnost převádět děti na zájmové činnosti jinam.

Vedoucí ŠD Jana Sikorová 

Pro Vaše dotazy využijte: 

tel: 736 761 932 pouze během provozu školní družiny, tj. ráno 6:00 - 7:40 h a odpoledne 11:30 - 17:00 h

e-mail: sdmitusova16@seznam.cz  nebo Edookit       

Upozorňujeme rodiče, že na telefonické vyzvání v žádném případě žáky neuvolňujeme! 

Vyzvedávat děti z ŠD mohou jen osoby Vámi pověřené plnou mocí, která je součástí Zápisního lístku. 

Jde o bezpečnost Vašich dětí, proto děkujeme za pochopení.

 

črvn
21

Exkurze Vídeň pro přihlášené

črvn
26

SPŠ stavební , víceboj 8.AB

črvn
26

Exkurze Osvětim-Krakov 8., 9. r

črvn
27

Vydávání vysvědčení

črvn
28

Ředitelské volno