Knihovna

Kniha - nejlepší přítel člověka

Možnost navštívit knihovnu mají všechny děti školy po vyplnění přihlášky od rodičů. Následně je jim vydána průkazka. Knihy se půjčují na 1 měsíc, a to nejvýše 1 kniha.
Další informace najdete v přiloženém řádu knihovny.
 
Půjčovací doba je:
každé ráno 7:40 - 8:00 h
velká přestávka 9:40 - 10:00 h
Mgr. Petra Prokopová