Perličky žáků

Vtipné odpovědi či reakce žáků naší školy... nejnovější najdete v sekci přírodopis, přírodověda a vlastivěda

 • Dotaz žáka: Je tady, prosím, nějaká paní učitelka na baterky? (myšlena paní učitelka zajišťující sběr baterií). Odpověď: Všechny!!

ČAS

 • Jak se říkalo Josefu II.? Odpověď: Pepíku. Správná odpověď: selský král

Český jazyk

 • V chlévě stály krávy a bicí
 • Doplň přísloví…Láska prochází… Odpověď: žaludem
 • Co znamená zkratka OSN? Odpověď: osoba sociálně negramotná
 • Charakteristika ženské postavy: je to žena nenechavá, žádný problém nenechá nevyřešený

Dějepis

 • Konstantin se přejmenoval na Cyrila aby zakryl svou indetitu…

 • Velkou Moravu rozvrátil Cyril, který vstoupil s papežem do kláštera.

 • Archeologové našli v hrobech starou slovanštinu.

 • Velkou Moravu rozvrátila Konstantinova smrt.

 • Sámova říše vznikla, protože byl nepořádek.

 • Husitské války začaly deflorací z oken novoměstské radnice

 • Co je rétorika? Odpověď: řeznictví
 • Říjnová revoluce proběhla v listopadu a protože bylo špatné počasí, tak se dohodli, že to přesunou
 • Jmenuj co nejvíce řeckých bohů. Odpověď: Athéna a Hermafrodit
 • Husité používali upravené zemědělské nářadí např. cyp a vydlice
 • Řečtí bohové se jmenovali Lakčo a Makču
 • Stalin, Churchill a Roosewelt byli dobrá trojka
 • Napoleon táhl do Egypta, aby se opálil
 • Co bylo humno? Chodilo se zde kadit a bylo zde hnojivo
 • Nejvýznamnější stavební památky Ostravy jsou Karlův most a Karlova univerzita

Fyzika

 • Dvoudobý motor je gynekologický motor. Správná odpověď: neekonomický
 • Jakou ochranu lze využít před jaderným zářením? Odpověď: opalovací krém
 • Elektrické napětí měříme buzolou

Hudební výchova

 • Jak se také říká houslovému klíči? Odpověď: "Paklíč!"
 • Rodiče J.S.Bachovi zemřeli dříve, než se narodil.
 • Smetana napsal operu Labe, Blaničtí rytíři… poslední operu nedohrál, protože zemřel
 • Bedřich Smetana byl swingový zpěvák

Informatika

 • Nejkvalitnější je tiskárna bodací, protože boduje pomocí jehlicové hlavy
 • O permanentní paměti ROM: ... je to paměť perverzní

Matematika

 • Úsečka spojující protilehlé vrcholy ve čtverci se nazývá...úprusečník, polopříčka nebo také prúsečka. Správná odpověď je úhlopříčka
 • Úhel větší než 180 stupňů se nazývá nekonfliktní (správná odpověď měla být nekonvexní)
 • Pravoúhlý trojúhelník má pravé rameno jinak dlouhé
 • Nejdelší strana v pravoúhlém trojúhelníku se nazývá přívěsna (správná odpověď přepona)
 • Tupý úhel má 3 tupé úhly

Občanská výchova

 • Stavební parcela je stavební útvar složený z dělníků
 • Prezervativ se dává pod kůži ženy.
 • Jehovisté nabízejí časopisy ABC a Relax
 • Terorismus je stav, když někdo někoho teroruje
 • Xenofobie je nenávist ke všemu živému

Přírodopis

  • Doplň: První pomoc při požití kyseliny...pijeme vodu, voláme záchranku (správná odpověď: "vyplachujeme ústa vodou"), nikdy nevyvoláváme...paniku, 158 (správná odpověď : "zvracení")
  • Popiš způsob trávení u pavouků. Odpověď žáka:"Samička po porodu sní svého milovaného".
  • Doplň charakteristiku k humrovi obecnému - produkuje... žákova odpověď "chinin". Správná odpověď "chitin".
  • Doplň vhodné slovo do popisu mihule potoční: "Mihule po tření..." žákova odpověď "otěhotní". Správná odpověď: "uhyne"

  • Stavba kosti: kostní dřeň, houbovitá tkáň, předkožka
  • Jak se nazývá kříženci koně a osla? Odpovědi žáků: Mula a moulec, mula a malec, mula a zmetek. Správná odpověď: mula a mezek
  • Hlodavci si chytí potravu tlapkama a "roztomile" ji sní.
  • Jak jsou živočichové přizpůsobeni prostředí? Netopýři mají křídla, ryby ploutve a primátor chápavé končetiny
  • Rosnička se používala jako teploměr
  • Samec tura domácího je turek a mládě tureček
  • Jak se nazývá místo, kde zaniká zemská kůra? Černá díra (Správná odpověď: hlubokomořský příkop)
  • Doplň část pohlavní soustavy, ve které se vyvíjí plod. Odpověď: varle
  • Jmenuj hlodavce, nejběžnějšího obyvatele lidských příbytků. Odpověď: bobr
  • Spavou nemoc přenáší moucha WC obecná
  • Velryby žijí v moři většinou v tlupách
  • Mechorosty žijí na trávě v lesích. Přidržují se přísavkami
  • Základní části lidské kostry: lebka, hruď, 2 páry noh, 2 páry ruk
  • Rozdíl mezi denními a nočními motýly: denní jde vidět a dá se chytnout, noční nejde vidět a nejde chytnout
  • Oplození je odfouknutí semínek
  • Jak se pozná stáří jelena? Podle parohů - mladý má chlupaté, starý odřené
  • Proč se v současnosti chovají koně? Pro turisty a do salámů
  • Jmenuj lovnou zvěř (kopytníky): medvěd, mezek horský
  • Z jakého zvířete je hovězí maso? ze slepice, kozy, koně
  • Z jakého zvířete je maso skopové? ze skopa, vola

O životě vos:

  • Vosy kradou včelám med a jedí vše, co je sladký, a jsou protivný
  • Dělnice lítají pro nektar a dělník oplodní královnu a zemře
  • Když královna využije čmeláka, tak ho vyhodí
  • Samičky se starají o vajíčka a samci nosí jídlo

O životě včel:

 • Vosa má žihadlo špičaté, včela ohnuté
 • Trubec otěhotňuje královnu
 • Včelí produkty: med, medový krém, medovina, svíčky

Přírodověda

Kdo byl úpálen 6. července 1415? Odpověď žáka: čarodějnice. Správná odpověď: Mistr Jan Hus

Vlastivěda

Rozdělte podnebné pásy. Teplý, studený, akorát. Správná odpověď: teplý, mírný studený.

Zeměpis

 • Co je to UFO? Odpověď: incident na obloze
 • Pro zemědělství na Sibiři nejsou podmínky, chová se zde kožešinová zvěř např. bourec morušový
 • Skleníkový efekt je to, že se skleník rozkládá pomalu
 • Co je to čardáš? lidový pokrm
dubn
22

Knihovna 6.A

dubn
22

22. - 24. 4. Exkurze Památky UNESCO, Vysočina (pro přihlášené)

dubn
23

OZO: Centrum odpadové výchovy 3.A

dubn
24

24. - 26. 4. Výjezd ZŠ a MŠ Valašské Klobouky

dubn
25

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 5. až 9. ročník

dubn
29

DOV: Kouzelný oxid 1.A

květ
02

Planetárium: 3.A, 2.C

květ
09

Fotografování tříd