S.O.S.

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Vážení rodiče,
naše škola se zapojila se do platformy Nenech to být (NNTB).

Pro děti a rodiče jsme tímto zřídili bezpečnou online schránku důvěry, která umožní anonymní oznámení případu šikany mezi žáky nebo jiného problému, o kterém není snadné mluvit osobně, například kyberšikany, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácího násilí apod.

Schránka bude zpřístupněna od 1. května 2023 a bude k dispozici na webových stránkách nntb.cz/sikana. Příslušný odkaz bude zveřejněn na stránkách školy. Další možností je využití mobilní aplikace dostupné na Google Play a App Store. Použít lze i QR kód vyvěšený na chodbách školy a je také přiložen níže v příloze.

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání putuje podnět k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

vedení školy