S.O.S.

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Máš problémy s prospěchem, se spolužáky nebo jiné? 
Víš o někom, kdo je šikanován? Nebo ty sám jsi obětí šikany?

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA KTERÝMKOLIV UČITELEM.

NEBO VYUŽIJ SCHRÁNKU DŮVĚRY umístěnou u vrátnice či MODERNÍ TECHNOLOGIE...

... A KONTAKTUJ NÁS... třeba e-mailem.

Ředitel Mgr. Martin Pail pail@zsmitusova16.cz

Speciální pedagog Mgr. Michaela Kozelská specialni.pedagog@zsmitusova16.cz

pondělí 08.05.2023
středa 02.11.2022
črvn
09

Dopravní hřiště 5.A

črvn
09

Den s informatikou 8.B

črvn
12

Školní výlet Praha 9.C

črvn
12

Školní výlet Štramberk 6.AC

črvn
12

Dopravní hřiště 4.B

črvn
12

Výlet Vysoké Tatry 5.AB

črvn
13

Dopravní hřiště 4.C

črvn
13

Výlet Vysoké Tatry 5.AB návrat