S.O.S.

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Nikomu neubližuj, ale také si nenechej ubližovat!

Máš problémy s prospěchem, se spolužáky nebo jiné? 
Víš o někom, kdo je šikanován? Nebo ty sám jsi obětí šikany?

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA KTERÝMKOLIV UČITELEM.

NEBO VYUŽIJ SCHRÁNKU DŮVĚRY umístěnou u vrátnice či MODERNÍ TECHNOLOGIE...

... A KONTAKTUJ NÁS... třeba e-mailem.

Ředitel Mgr. Martin Pail pail@zsmitusova16.cz

Psycholog Mgr. Alžběta Al Seify psycholog@zsmitusova16.cz

květ
25

Hrajeme si s Merkurem soutěž ZŠ Volgogradská (vybraní žáci)

květ
26

Dopravní hřiště 5.B

květ
26

Hrajeme si s Merkurem soutěž ZŠ Volgogradská (vybraní žáci)

květ
26

Vlastivědná vycházka Ostrava 7.C

květ
27

Dopravní hřiště 5.A

květ
30

Dopravní hřiště 5.C

květ
30

Zájezd Osvětim – Krakov 9.AB

květ
31

Knihovna Týden prvňáků 8 h 1.A