Výchovný poradce celtova@zsmitusova16.cz mobil: 601 090 509