Třídní učitelka 6. A kalnikova@zsmitusova16.cz

Třídní učitelka 9. C 
eva.kalnikova@zsmitusova8.cz