Třídní učitelka 6. A kalnikova@zsmitusova16.cz

Třídní učitelka 9. C 
eva.kalnikova@zsmitusova8.cz

list
04

Protidrogový vlak 9. A, 9. C

list
05

Protidrogový vlak 8. A, 8. B, 9. B

list
19

Vánoční fotografování

pros
02

Knihovna 3. B

pros
09

Knihovna 3. A

ledn
12

Knihovna 4. B

ledn
26

8 h Knihovna celá 6. C