Zápis

Poskytujeme kvalitní vzdělání pro všechny bez rozdílu

 

skolicka-pro-predskolaky

vanocni-jarmark-2021

pros
09

Projektový den Advent a Vánoce

ledn
21

Knihovna 8 h 4. B, 10 h 4. A

únor
02

8:15 h OZO 4. A

únor
04

8:15 h OZO 4. B