Anglický jazyk

Anglický jazyk

Představujeme výuku a podporu anglického jazyka na naší škole

I. stupeň

 • výuka angličtiny probíhá od 1. třídy
 • výuka v 1. třídě je především založena na audio-orálním přístupu – děti nečtou ani nepíší, ale seznamují se s angličtinou hravou formou, cílem je vytvoření pozitivního vztahu k učení se cizímu jazyku
 • v 1. a 2. třídě probíhá výuka 2x týdně
 • pracujeme s nejnovějšími výukovými programy za použití tzv. smartboardů (interaktivní tabule)
 • využíváme on-line anglické aplikace 
 • od 3. třídy nově učíme podle mezinárodně uznávaných cambridgeských materiálů
 • naším cílem je děti připravit na získání cambridgeských certifikátů Young Learners
 • v červnu 2018 se cambridgeské zkoušky Young Learners konaly přímo na naší škole

Zkoušky Young Learners umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy a hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.

 II. stupeň

 • od 6. třídy nově učíme podle materiálů od National Geographic, které žáky motivují svým obsahem, zaměřují se na aktuální témata a stimulují ke smysluplné konverzaci
 • používáme materiály k přípravě na mezinárodně uznávané cambridgeské certifikáty KET a PET
 • pořádáme odpolední přípravné kurzy KET a PET pro žáky naší školy
 • organizujeme zkoušky nanečisto ve spolupráci s British Council, kde si žáci mohou vyzkoušet reálné podmínky zkoušky

Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

Preliminary English Test (PET) dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.

V letošním školním roce 2017/2018 již proběhlo:

 • konání cambridgeských certifikátů Young Learners pro žáky 4.tříd přímo na naší škole (červen)
 • jednodenní workshop s rodilým mluvčím z Nového Zélandu pro žáky 3. tříd (květen/červen)
 • přípravné kurzy k získání cambridgeských zkoušek KET a PET (říjen - květen)
 • absolvování cambridgeských zkoušek KET a PET nanečisto ve spolupráci s British Council v Ostravě (duben)
 • poznávací zájezd do Londýna (květen)
 • návštěvy divadelních představení v angličtině (během školního roku)