Zápis do anglické třídy

Máte doma šikovného předškoláka?

1a 
Hledáme děti se studijními předpoklady, jazykovým citem a motivací k učení.
Zápis do jazykové třídy proběhl dne 20. 2. 2024 v aule ZŠ Mitušova.
Jak zápis probíhá? Dítě projde 4 stanovišti, kde plní nejrůznější úkoly. Děti netestujeme, ale zjištujeme jazykový cit, celkovou školní zralost a motivaci stát se prvňákem v anglické třídě. Plnění úkolů zabere maximálně 45 minut. 
Hodnocení rodičů žáků anglické třídy I.A 2023/2024 zde

Co nabízíme v jazykové třídě?

  • půlené hodiny českého jazyka a angličtiny
  • výuka angličtiny s rodilým mluvčím
  • některé předměty částečně v AJ (CLIL)
  • praktické používání jazyka, ne biflování gramatiky
  • zkoušky Cambridge od úrovně A1 až po B2 (FCE)
  • jsme oficiální přípravné centrum pro pořádání zkoušek Cambridge, děti skládají zkoušky přímo u nás ve škole
  • vstřícné paní učitelky, které učení baví

Naše motto: Chceme, aby se děti nebály mluvit anglicky.

Více informací o výuce:

  • 1. a 2. třída – na začátku učení žáci nečtou ani nepíší, soustředíme se na zvukovou stránku jazyka, angličtinu učíme hravou formou (písničky, básničky, říkadla), později se začíná se čtením a psaním jednotlivých slov. Vytváříme pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku.
  • 3. až 5. třída - zaměřujeme se na poslech a vyjadřování se v běžných každodenních situacích, rozvíjíme slovní zásobu a obraty v kontextu, popisujeme obrázky a vyprávíme příběhy, později čteme kratší souvislé texty a připravujeme se na jazykové zkoušky Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers).
  • 6. až 9. třída - rozvíjíme mluvený projev a aktivní používání jazyka, učíme naše žáky poslechovým a čtenářským dovednostem, začínáme s výukou psaní (zprávy, emaily, pozvánky), pozdějí píšeme příběhy, články nebo eseje. Máme dělené skupiny, kde je tempo jazykové výuky přizpůsobeno schopnostem a dovednostem žáků. Od 7. třídy připravujeme naše žáky na jazykové zkoušky B1 Preliminary (PET) for Schools a B2 First for Schools (FCE).

Přemýšlíte o anglické třídě pro Vašeho předškoláka, chcete se na něco zeptat? musiol@zsmitusova16.cz