Exkurze do JOB Air Technic a.s. v Mošnově 2022

První prosincový den navštívili naši deváťáci, v souvislosti s odpovědnou volbou budoucí profese, společnost JOB AIR Technic a.s. v Mošnově, která se zabývá údržbou letadel mnoha typů a technicky výcvikovými programy na těchto typech letadel. Výstavbou nového hangáru pro údržbu letadel v roce 2006 a svou expanzí na trhu se společnost stala jedním z největších servisních středisek letounů ve střední Evropě.

Žáci se seznámili nejen s různými typy letadel a pracovním prostředím, ve kterém probíhá jejich údržba, ale také získali informace o různých pracovních pozicích, které se ve společnosti uplatní, možnostech kariérního růstu, uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

Mgr. Celtová Dagmar, výchovný a kariérový poradce

Zajímavé záběry si můžete prohlédnout ve fotogalerii webu nebo na sociálních sítích.

únor
08

8 h Knihovna 5.B

únor
10

10 h Divadlo 2.ABC, 3.A, 4.A

únor
10

10 h Knihovna 5.A

únor
17

8 h Knihovna 6.C

únor
17

KD Akord: „Šakalí léta“ 8.ABC, 9.ABC

břez
01

Knihovna 3. C

břez
03

Hopsalín v tělocvičně 1.ABC, 2.ABC, 3.C