Ročník 2016/2017

2. 12. 2016 Účast chlapců 8. a 9. tříd naší školy v obvodním kole ve florbalu na ZŠ Dvorského.

listopad 2016 Umístění žákyně Lindy Mikušíkové z 6. C na 2. místě ve výtvarné soutěži.

listopad 2016 Pár záběrů ze soutěže v kategorii Benjamin (6. - 7. ročník)

11. 11. 2016 Naši chlapci z 5. ročníku vyhráli okresní kolo ve florbale. Gratulujeme.

21. 10. 2016 Třída 5.A navštívila galerii umění

14. 10. 2016 Třída 5.A navštívila v pátek ostravské ZOO.

30. 9. 2016 Recitační soutěž ve třídě 5.A

4. 10. 2016 Žáci třetích tříd navštívili OZO.

1. B ve školním roce 2016/2017 s třídní paní učitelkou Mgr. Lenkou Travinskou

12
únor
22

Galerie Plato 7.B

únor
22

K- Trio: Kdo zná a umí… 8.A

únor
24

Generálka na hudebně divadelní představení v ang. jazyce (10.00 sobota)

únor
28

Prevence 6.B 1.-2. h, 6.A 3.-4. h

únor
29

KD Akord 9.ABC Divadlo: Naši furianti

únor
29

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce

břez
01

18 h Hudebně divadelní představení v anglickém jazyce