eTwinning 2015/2016

Na úvod školního roku bychom se s Vámi rádi podělili o radostnou zprávu. Naše dva projekty ENJOY HEALTHY LIFE a projekt MAKE EUROEPAN FRIENDS získaly ocenění QUALITY LABEL

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice udělilo ocenění našim dvěma projektům Enjoy Healthy Life Make Euroepan Friends. Toto ocenění se nazývá QUALITY LABEL a je udělováno pouze inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a mohou ostatním sloužit jako příklady dobré praxe.

Velice nás těší, že projekt Make European Friends získal toto ocenění ve všech pěti partnerských zemích, a tudíž zároveň získal ocenění European Quality Label.

I letos budeme v naší škole realizovat projekty eTwinning, které umožňují žáků aktivně využivat anglický jazyk pro reálnou komunikaci, učí je zajímat se o život mladých lidí napříč Evropou a umožňuje jim najít si nové přátele v bezpečném prostředí. 

Ve školním roce 2015/2016 žáci 7. A třídy pracují na projektu COME AND VISIT MY CITY, a to společně s partnery z Itálie, Francie a Řecka. Na úvod každého projektu se žáci navzájem seznamují pomocí několika zábavných aktivit, kterými rozvíjejí svou slovní zásobu, procvičí si, jak popsat sebe, své zájmy a zvyky. Poté si pečlivě totéž prostudují o svých partnerech a na základě daného popisu a elektronicky zpracovaného plakátu o zájmech a zvycích hádají KDO JE KDO. 

Dále jsme se chtěli zaměřit už více na naše města/země, ve kterých žijeme - a podělit se o naši kulturu s partnery, zároveň se dozvědět něco více o nich. Jednou z těchto aktivit byla připrava materiálů o folkloru v jednotlivých městech/zemích, na kterou navazoval kvíz prověřující, jak pozorně si žáci připravené informace prostudovali. Ještě zábavnější byla pak příprava materiálů o slavných rodácích a na ni navazující on-line quiz, kterého se ve stejném čase účastnily všechny čtyři skupiny žáků. Tyto skupiny pak soutěžily, kdo zná správnou odpověď a kdo je navíc nejrychlejší. Zároveň se všichni žáci mohli vidět díky videoaplikaci v Hangouts.

Jelikož jsme všichni součástí Evropy a vnímáme, co se děje kolem nás, rozhodli jsme se složit společnou báseň, ve které vyjadřujeme naši hrdost na to, že jsme příslušníky určitého národa, ale zároveň že jsme součástí Evropské unie a že se nás všech dotýkají její problémy.

V závěru projektu jsme se rozhodli pochlubit zajímavostmi našich měst a ujistit diváky, že když přijedou do našich měst, jistě se nudit nebudou. Všichni můžeme nabídnout historické, kulturní i přírodní zajímavosti.