Kroužky

Nabídka kroužků a zájmových činností

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Všechny kroužky probíhají přímo u nás ve škole. Děti nikam nevozíte:-)

A. Sportovní tréninky

 1. Florbal  – pondělí 15:30 - 16:30 (od pondělí 19. 9.)
 2. Basketbal - středa 14:30 - 15:30 (holky) (od středy 15. 9. / čtvrtek 14:30 - 15:30 (kluci) (od čtvrtku 15. 9)
 3. Judo- 2x týdně (pondělí a čtvrtek) 14:15 - 15:30 (od pondělí 3. 10.)

Kroužky jsou vedeny profesionálními trenéry (1. SC Tempish Vítkovice, Basket Ostrava, 1. Judo Club Baník Ostrava) a jsou vhodné pro kluky i holky. Florbal a basketbal zdarma pro žáky naší školy. Judo 1250 Kč za pololetí.

Všichni zájemci se přihlašují do rezervačního systému. Nově příchozí musí vyplnit papírové klubové přihlášky (naleznete je dole na této stránce) a odevzdat na sekretariátu ZŠ Mitušova 16. Rezervační systém byl již uzavřen.

Judo - rozkliknout 'online přihláška' (pouze pro nové členy) na stránce klubu www.1jcbo.cz

Stávající členové již vyplňovat žádnou přihlášku nemusejí. V září jim přijde automatická výzva k úhradě členských příspěvků, na tu je třeba zareagovat.

B. Angličtina Cambridge

Odpolední kurzy angličtiny připravují žáky na složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge. Jsou určeny žákům, které angličtina baví a chtějí se učit a zdokonalovat nad rámec výuky. Zkoušky skládají žáci od 4. do 9. ročníku, a to v různých jazykových úrovních. Každoročně skládá zkoušky více jak 80 žáků naší školy. Jazykovou zkoušku B1 Preliminary for Schools (na úrovni státní maturity) skládají desítky žáků ze 7. až 9. tříd. Ti nejlepší skládají zkoušku dokonce na úrovni B2 (B2 First for Schools). V roce 2022 skládalo některou z Cambridge zkoušek 85 žáků naší školy, mezi nimi bylo  28 úspěšných držitelů certifikátů Cambridge na úrovni B1 a B2. Žáky a rodiče při úhradě poplatku za zkoušku na úrovni B1 a B2 finančně podporuje škola díky magistrátnímu grantu města Ostravy.

Kurzy jazykových úrovní Flyers, A2, B1 a B2 (žáci 7. až 9. tříd) probíhají v pondělí od 14 do 15 hodin. Cena 1400Kč (Flyers), 1600 Kč (A2 KET, B1 Preliminary, B2 First)

Kurzy jazykových úrovní Starters, Movers (žáci 4. až 6. tříd) dle domluvy s vyučujícími (bude uvedeno na přihlášce). Cena 1400 Kč.

C. Nabídka hudebních oborů

 1. Flétna (zobcová i příčná)
 2. Kytara (klasická i elektrická)
 3. Klavír 
 4. Elektronické klávesy (keyboard)
 5. Klarinet 
 6. Saxofon
 7. Housle
 8. Zpěv

Výuku realizují učitelé hudby ZUŠ Leoše Janáčka přímo u nás ve škole. Cena: 1800Kč za pololetí.  Rozvrh individuálních hodin domlouvají přímo učitelé hudby na začátku zaří. Vyčkejte, až se Vám ozvou na uvedené kontakty v přihlášce. Zápis pro školní rok 2022/2023 byl uzavřen, další zájemci (již jako náhradníci) odevzdávají přihlášku ZUŠ na sekretariátu ZŠ Mitušova.

D. Mažoretky

Kroužek mažoretek organizuje úspěšný sportovní oddíl Krokodýl, který spolupracuje s našimi mateřskými školkami. Kroužek probíhá každé úterý v aule ZŠ Mitušova od 14 do 15 hodin. Cena 1000 Kč za pololetí. Kroužek začíná v úterý 13. 9. Sraz dětí před vrátnicí ZŠ Mitušova.

E. Body building a posilování

ZŠ Mitušova připravila pro letošní školní rok nový sportovní kroužek pro žáky 7. až 9. tříd. Jedná se o cvičení pro chlapce pro zlepšení fyzické kondice, body building a posilování. Cvičení bude probíhat každý pátek od 13.45 do 14:45 hodin v tělocvičně ZŠ Mitušova 16. Začínáme v pátek 9. 9.

F. Šachový kroužek

Šachový kroužek je určen dětem z 1. až 5. tříd. Bude probíhat od října každý týden v úterý od 14 do 15 hodin. Začínáme v úterý 4. 10.

V případě dotazů ohledně hudebních oborů, sportovních kroužků nebo kurzů angličtiny kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Radka Musiola, tel. 602 559 447

Kroužky a zájmové činnosti nabízí i naše školní družina.

  činnost čas třída
po Keramika 15:15-16:15 1.
  Výtvarné hry 15:15-16:15 1-5.
út Keramika  15:15-16:15 2.-5.
  Kuchaříci 15:15-16:40 od 3.
  Sportovní hry 15:15-16:00 1.-5.
st Zpívánky 15:15-16:00 1.-5.
  Keramika 15:15-16:15 2.-5.
  Relaxační hry 15:15-16:00 dívky
čt Keramika 15:15-16:15 2.-5.
  Kuchaříci 15:15-16:40 od 3.
       

 

Všechny kroužky jsou vhodné pro kluky i holky, pouze středeční relaxační hry jsou pro dívky. Kroužek kuchaříci je pro děti od 3. tříd, probíhá 1x za 2 týdny (úterý a čtvrtek pro začátečníky, čtvrtek pro pokročilejší ). Online zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl již uzavřen. Kroužky školní družiny začínají v týdnu od 19. 9.

Pro více informací o kroužcích školní družiny kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD Janu Sikorovou, tel. 605 918 635.

květ
27

Dopravní hřiště 4.B

květ
27

Exkurze Dukovany (pro přihlášené)

květ
30
květ
31

DOV: Kouzelný oxid 1. A

črvn
03

3. - 4. Exkurze Praha (pro přihlášené)